EXM1 Genel Amaçlı Geliştirme Kiti
    EXM1 geliştirme kiti, mikrokontrolörlerin öğrenilmesi için tasarlanmış bir geliştirme platformudur. 4 Temel parçadan oluşmaktadır.

        • MCU soketleri
        • USB programlayıcı
        • Çeşitli devre parçaları
        • Ek bağlantı soketleri.

EXM1 mikrokontrolcü desteği 2 gruptadır;

    Birinci grupta 8 bit Microchip 10Fxxx, 12Fxxx, 16Fxxx ve 18Fxxx ailesinden 40, 28, 20, 18, 14 ve 8 pinli PIC mikro kontrolörleri bulunmaktadır.

    İkinci grupta “External mcu section” kısmı üzerinden takılabilecek diğer mcuları kapsar.

    Bu kit destek verdiği/vereceği mcular çok geniştir ve değişik firmaların ürünlerini kapsar. Tasarımından gelen bu yapısı sayesinde karşılaşabileceğiniz projelerin büyük bir çoğunluğuna destek verir. Expkits tarafından sunulacak mcu boardları ile bu imkanları kolayca elde edebileceksiniz. Ayrıca kullanıcılar kendi geliştirecekleri mcu boardlarını kart üzerinde rahatça kullanabilirler. Tek yüzlü pcb baskısından üreteceğiniz mcu boardlarını dahi kit üzerinde rahatça kullanabilirsiniz.
    Kartın tasarımı, kullanılacak mikro kontrolörlerin tüm özelliklerini rahatça kullanabilmeniz amacıyla, ihtiyacınız olan bir çok devre parçaları bir araya getirilerek yapılmıştır. Geliştirme kartının bu yapısı sayesinde mikro kontrolör programlamayı çok kolayca öğrenebilirsiniz.

    Ayrıca harici devrelerin bağlanabileceği portlar bulunmaktadır. Expkits bu portlara bağlanacak devreler ile kitin kullanım sahasını geliştirecektir. Sizde bu portlara kendi devrelerinizi tasarlayarak bağlayabilirsiniz.

    Kartın üzerinde Expkits tarafından geliştirilmiş USB2.0 programlayıcı ile çok hızlı ve güvenli bir şekilde 40, 28, 20, 18, 14 ve 8 pinli Microchip PIC mikrokontrolcüleri programlayabilirsiniz.

    Elektronik firmaları ve argelerin projelerini geliştirmelerinde önemli görevler üstleneceklerdir. Mühendisler, ve elektronik öğrencileri kolayca denemeler yaparak, programlama ve elektronik yeteneklerini hızla geliştirebilirler. Elektronikle hobi olarak uğraşanlar için elektroniği öğrenebilecekleri en uygun platformdur.
ÖNBİLGİ
Expkits EXM1 Advanced Embedded Development Kit for MCUs
Onboard ISP
EXM1 PCB Görüntüsü